Grondwerkers
01

Wat is een grondwerker?

Een grondwerker doet verschillende grondwerkzaamheden. Dit behoort onder andere tot zijn takenpakket:

- Sloopwerkzaamheden
- Diverse waterwerken
- Baggeren
- Rioolwerk; plaatsen van rioolbuizen
- Sleuven graven voor kabels en leidingen
- Lantaarnpalen plaatsen
- Plaatsen van damwanden, straatkolken en duikers
- Zetten van beschoeiingen
- Afgraven van bouwkavels
- Egaliseren en ophogen van de grond
- Uitgraven van kruipruimtes
- Afwerken van bermen, taluds en aardebanen
- Controleren van leidingen

error: Content is protected !!